L'Oratge als Massos

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Població inmigrada a Móra d'Ebre

Móra d’Ebre multiplica per 26 la població immigrada des de 1996

Un estudi analitza el fort creixmennt i proposa mesures per a millorar la integració

A. CARALT - 25/09/2009 19:36

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha fet públic un estudi en profunditat sobre el fort creixement de la immigració a la capital de la Ribera d’Ebre els últims 15 anys. L’estudi, obra de la sociòloga Maria Esther Garcia, ha comptat amb la col·laboració activa de la regidoria d’Acció Social del consistori, l’agent d’acollida i les mediadores de salut. A més, s’ha realitzat una extensa enquesta a un 40 per cent de la població estrangera resident a la capital de la comarca.

La primera i més destacada dada de l’informe és la constatació del fort augment de la població immigrada. Si a l’any 1996, eren 29 les persones empadronades, el mes de juny de 2009 la xifra s’elevava a 1.024 de 44 nacionalitats diferents. La població immigrada s’ha multiplicat per 26 en els últims 14 anys i suposa avui un 17 per cent del total de la població, una xifra lleugerament superior a la mitjana catalana. És una població heterogènia, s’assegura, amb necessitats, aspiracions i demandes diferents. L’arribada és fruit d’una crida de manca de ma d’obra com l’agricultura, la construcció, l’hosteleria, la cura de les persones grans, el treball domèstic i la sanitat.

Les dues comunitats amb més veïns empadronats a Móra d’Ebre són, en diferència, la marroquina i la romanesa. També son, sempre segons l’estudi, les comunitats amb majors dificultats econòmiques. De fet, la meitat de les llars magrebines i més de la meitat de les llars romaneses tenen un nivell d’ingressos insuficients. I es que la principal dificultat amb que es troba una part d’aquesta població és no tenir un treball estable que els garanteixi uns ingressos fixos i suficients.

Al marge de les dues principals comunitats immigrades, l’estudi analitza també la presència de veïns d’Amèrica Llatina, el Regne Unit i dels països de l’est de l’Europa no comunitaris. Destaca, en el primer cas, que es tracta de persones amb un elevat nivell d’estudis i un percentatge elevat de treball estable, concentrat al sector de la salut. És remarcable, a més, que la situació més comuna dels veïns del Regne Unit sigui la de jubilat.
El fort creixement de la immigració, admet l’estudi, ha provocat que la població autòctona no hagi tingut temps de reaccionar «ja que suposa un gran esforç d’assimilació i de repartiment de recursos». Per tot plegat, i més enllà de la tasca que ja s’està realitzant a nivell local i comarcal, l’estudi proposa la redacció d’un pla d’acollida que faciliti i orienti els nouvinguts en la seva arribada, i accions de sensibilització de la població autòctona a través de xerrades i tallers. A més, s’apunta que cal donar suport a les diferents comunitats per a crear associacions de caire cultural i religiós, normalitzar la diversitat, crear una borsa de treball i d’orientació professional i posar molta cura en tres col·lectius en risc d’exclusió social: les dones amb baix nivell de formació, joves i adolescents que han arribat fora de l’edat d’escolarització obligatòria i nens de famílies amb pocs recursos econòmics.


Diari de Tarragona


Ascó va vulnerar el dret a la seguretat

El Síndic considera que la nuclear d'Ascó va vulnerar el dret a la seguretat de les persones en l'episodi de la fuita

El Síndic de Greuges considera que l'actuació dels gestors de la central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) en la gestió de l'episodi de la fuita de partícules radioactives de 2007 'pot haver vulnerat el dret a la seguretat de totes les persones afectades' i 'el dret conjunt de la població a rebre una informació veraç'


Així ho inclou en la resolució de l'actuació d'ofici oberta arran de la fuita, amb la qual reclama també al Govern les modificacions normatives necessàries' per fer possible una major presència en matèria de seguretat nuclear i un desplegament de les competències de l'Estatut. El Síndic recomana també nous mètodes de recollida i transmissió de la informació als ajuntaments i als veïns.

Després de rebre la informació de tres ajuntaments de la zona, tres departaments de la Generalitat i de les investigacions portades a terme pel Defensor del Poble amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), el Síndic conclou que l'actuació dels gestors de la central nuclear d'Ascó pot haver vulnerat el dret a la seguretat de totes les persones afectades per la fuita (veïns de la zona, treballadors de la central i visitants) i el dret del conjunt de la població a rebre una informació veraç.

El defensor aconsella al Departament d'Economia i Finances que 'explori' aquestes modificacions i suggereix que es creïn nous sistemes de recollida i de trasllat de la informació en supòsits de fuites radiològiques -utilitzant fins al límit les tecnologies de la informació i la comunicació- als ajuntaments de la zona perquè puguin informar els veïns. La petició de més informació també es fa extensiva als mateixos treballadors de la central.

Per tot plegat, recomana a l'Administració pública catalana, en el marc de les seves competències, que s'avanci en la promoció normativa i de gestió en matèria de seguretat nuclear, en la millora dels protocols de seguiment de la vigilància radiològica i dels sistemes de recollida de la informació i del trasllat d'aquesta informació als ajuntaments i a la població potencialment afectada, com a garantia del dret a disposar d'una informació ràpida i veraç.

El síndic va decidir obrir una actuació d'ofici arran de l'episodi de la fuita de partícules radioactives de la central nuclear d'Ascó de novembre del 2007, per saber fins a quin punt poden haver estat vulnerats els drets de les persones que viuen a la rodalia de la central, dels treballadors de la mateixa planta i dels visitants que van ser a la central quan el seus directius ja sabien que hi havia hagut una fuita i encara no ho havien comunicat al CSN.

Diari de Tarragona

sábado, 26 de septiembre de 2009

viernes, 25 de septiembre de 2009


El Gobierno quiere ahora agilizar la limpieza del pantano de Flix

  1. La ministra Elena Espinosa anuncia que se actuará «con decisión»
La ministra Elena Espinosa.
La ministra Elena Espinosa.
RAFAEL MORALES
TARRAGONA

El Gobierno quiere atar todos los cabos para que la limpieza del pantano de Flix no se vuelva políticamente en su contra. El retraso de más de un año en el inicio de las obras para retirar los lodos contaminados entraña numerosas dificultades y el peligro de contaminar las aguas del Ebro. Por ello, en los últimos meses se han realizado diferentes cambios en el proyecto inicial de limpieza.
«Se trata de una obra muy compleja», admitió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, cuando el martes pasado respondió en el Senado a la pregunta por el retraso de las obras que formuló Pere Muñoz, senador de Entesa Catalana de Progrés. «Pero las obras ya están contratadas y adjudicadas por un importe de 133 millones de euros», añadió.
Una vez salvados los inconvenientes técnicos, el inicio de las obras se agilizará «con decisión», dijo la ministra, aunque no dio fechas. También confirmó que uno de los motivos del retraso ha sido los trabajos para asegurar el abastecimiento de agua al municipio de Flix.
De hecho, Fomento de construcciones y Contratas (FCC), una de las empresas que ejecutarán el proyecto, ya inició antes del verano los preparativos para realizar el muro de aislamiento de los residuos.

INVERSIONES / La obra adjudicada incluye un plan de emergencia para evitar las consecuencias de una posible contaminación del Ebro. Existe un plan de inversiones de 50 millones de euros mediante el que se garantizará el abastecimiento de agua a 71 muncipios de la zona.
La alerta por la contaminación del embalse de Flix se disparó en el 2004 a raíz de un vertido contaminante y el posterior conocimiento de un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que alertaba de la situación. No obstante, la ministra Espinosa ha recordado que el problema se remonta al inicio de la actividad de la fábrica Electroquímica, propiedad actual de Ercros, en el año 1900.


El Periódico de Catalunya, hoy

viernes, 18 de septiembre de 2009

Afrikan Jazzile


lunes, 14 de septiembre de 2009

Anuncio

Es el anuncio mas bonito que he visto en mi vida...

Mirad esto...